Jiskra v popelu - 31.01.1948, Karel Höger, Leopolda Dostalová, Jiřina Šejbalová, Jan Pivec
Foto: Fotoatelier Mráz