Jiskra v popelu - 31.01.1948 (Karel Höger, Leopolda Dostalová, Jiřina Šejbalová, Jan Pivec)
Foto: Fotoatelier Mráz