Jiskra v popelu - 31.01.1948, Jiřina Šejbalová (Irena), Jan Pivec (Olda)
Foto: Fotoatelier Mráz