Jiskra v popelu - 31.01.1948, Jiřina Šejbalová, Karel Höger, Leopolda Dostalová, Jan Pivec
Foto: Fotoatelier Mráz