Jiskra v popelu - 31.01.1948 (Jiřina Šejbalová, Karel Höger, Leopolda Dostalová, Jan Pivec)
Foto: Fotoatelier Mráz