Jiskra v popelu - 31.01.1948 (Fabianová, Dostalová, Höger, Šejbalová, Konečný, Pivec)
Foto: Fotoatelier Mráz