Princezna Pampeliška - 28.05.1948, V. Matulová (Princezna Pampeliška), E. Kohout (Princ z Hispánie)
Foto: Josef Heinrich