Měsíc na vsi - 27.04.1948, Jaroslav Průcha (Arkadij Sěrgějevič Islajev)
Foto: Josef Heinrich