Měsíc na vsi - 27.04.1948, Aleš Podhorský (Schaaf)
Foto: Josef Heinrich