Měsíc na vsi - 27.04.1948, Emil Konečný (Alexěj Nikolajevič Běljajev)
Foto: Josef Heinrich