Z mrtvého domu - 14.05.2015, František Zahradníček (Gorjančikov), Jiří Hruška (Stráž)
Foto: Hana Smejkalová