Z mrtvého domu - 14.05.2015, Pavol Remenár, Štefan Margita, František Zahradníček, Jana Vrána
Foto: Hana Smejkalová