Z mrtvého domu - 14.05.2015, Pavol Remenár (Šiškov), Štefan Margita (Luka Kuzmič)
Foto: Hana Smejkalová