Kámen - 28.05.2015, Kateřina Winterová (Witha), Antonie Talacková (Stefanie)
Foto: Hana Smejkalová