Kámen - 28.05.2015, Lucie Žáčková (Heidrun), Elizaveta Shvachko (Hannah), Kateřina Winterová (Witha)
Foto: Hana Smejkalová