Romeo a Julie - 18.01.1998 (Stanislav Fečo, Zuzana Susová)
Foto: Hana Smejkalová