Otokar Fischer (na snímku čtvrtý zprava ve spodní řadě) - na univerzitě v Lyonu, 19.3.1936