Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Ludmila Hanzalíková (Luciana), Zdenka Hrnčířová (Adriana)
Foto: Josef Heinrich