Jeníček a Mařenka - 23.04.2015, Kühnův dětský sbor
Foto: Hana Smejkalová