Macbeth - 11.06.2015, Martin Šrejma (Macduff), Jolana Fogašová (Lady Macbeth)
Foto: Hana Smejkalová