Macbeth - 11.06.2015, Anton Keremidtchiev (Macbeth), Jolana Fogašová (Lady Macbeth)
Foto: Hana Smejkalová