Macbeth - 11.06.2015, A. Keremidtchiev (Macbeth), O. Koplík (Malcolm), L. Hájková (Dvorní dáma)
Foto: Hana Smejkalová