Macbeth - 11.06.2015 (Anton Keremidtchiev, Jolana Fogašová, Lucie Hájková, Martin Šrejma)
Foto: Hana Smejkalová