Osud - 19.04.2002, Štefan Margita (Živný, skladatel)
Foto: Hana Smejkalová