Jakobín - 30.06.1961, sborová scéna (spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor)
Foto: Jaromír Svoboda