Obrácení Ferdyše Pištory - 16.09.1946, Josef Gruss (Faltys)
Foto: Josef Heinrich