Obrácení Ferdyše Pištory - 16.09.1946, Karel Kolár (Strážník)
Foto: Josef Heinrich