Kremelský orloj - 01.11.1946, Jarmila Kronbauerová (Zabělinová)
Foto: Josef Heinrich