Heroická komedie - 30.05.1947, Jiří Dohnal (Poručík Rocca), Olga Scheinpflugová (Germaine de Staël)
Foto: Josef Heinrich