Heroická komedie - 30.05.1947, Olga Scheinpflugová, Bohuš Záhorský, František Roland
Foto: Josef Heinrich