Jen o chlup - 16.06.1947, scéna; uprostřed Míla Pačová (Kartářka)
Foto: Josef Heinrich