Jen o chlup - 16.06.1947, František Muzika - návrh scény