Posel - 10.12.1946, scéna (II. jednání)
Foto: Josef Heinrich