Posel - 10.12.1946, scéna (I. a III. jednání)
Foto: Josef Heinrich