Hamlet - 20.12.1999 (Vilém Udatný, Vladimír Javorský, Martin Preiss)
Foto: Hana Smejkalová