Milovaní nemilovaní - 17.01.1947, Zdeněk Štěpánek (Pan de Virelade)
Foto: Josef Heinrich