Milovaní nemilovaní - 17.01.1947, Vlasta Matulová (Marianna de Virelade), Karel Höger (Alan)
Foto: Josef Heinrich