Sláva života / Červen - 19.01.1947, Jiří Dohnal (Jeník)
Foto: Josef Heinrich