Car Ivan Hrozný - 28.03.1947, Bohumil Machník (Druhý hadač)
Foto: Josef Heinrich