Milovaní nemilovaní - 17.01.1947, Josef Gabriel - scéna
Foto: Josef Heinrich