Norma - 02.10.2015, Aleš Briscein (Pollione), Jana Horáková Levicová (Adalgisa)
Foto: Patrik Borecký