Norma - 02.10.2015, Jiří Sulženko (Oroveso) a Sbor Státní opery
Foto: Patrik Borecký