Norma - 02.10.2015, Jiří Sulženko (Oroveso), Marie Fajtová (Norma)
Foto: Patrik Borecký