Libuše - 11.05.1995, Jiří Sulženko, Jitka Svobodová, v pozadí: Tomáš Černý, Yvona Škvárová (2014)
Foto: Hana Smejkalová