Osud - 19.04.2002, A. Sedláček ml. (Doubek), Š. Margita (Živný), S. Červená (Fatum)
Foto: Hana Smejkalová