Osud - 19.04.2002, Štefan Margita (Živný, skladatel), Soňa Červená (Fatum)
Foto: Hana Smejkalová