Štefan Margita Gala 60 - 13.11.2016, Simona Houda-Šaturová a Balet Opery ND
Foto: Hana Smejkalová