Štefan Margita Gala 60 - 13.11.2016 (J. Burian, S. Šaturová, E. Westbroek, E. Urbanová, R. Jindra)
Foto: Hana Smejkalová