Rudá Marie - 07.05.2015 (Daniel Klánský, Ivo Jirásek, Jitka Svobodová, Josef Škarka)
Foto: Hana Smejkalová