Rudá Marie - 07.05.2015 (Daniel Klánský, Jitka Svobodová, Josef Škarka)
Foto: Hana Smejkalová