Rudá Marie - 07.05.2015 Daniel Klánský, Karel Weber, Josef Škarka, Jitka Svobodová, Miloslav Mejzlík
Foto: Hana Smejkalová